دادستان تهران از تشکیل پرونده قضایی و اعلام جرم علیه تعدادی از افراد از جمله هفت چهره شناخته شده در دادسرای تهران به واسطه انتشار مطالب کذب، توهین‌آمیز و تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی پس از حادثه تروریستی کرمان خبر داد. به گزارش ایسنا، علی صالحی در جلسه شورای عالی قضایی گفت: با کسانی که بخواهند با انتشار مطالب کذب و توهین‌آمیز، امنیت روانی جامعه را به مخاطره بیندازند، قاطعانه، سریع و مطابق قانون برخورد خواهد شد.