دبیرکل حزب مردم‌سالاری گفت: مشارکت حداقلی در دهان عزیزان اصولگرا مزه کرده و مشارکت حداکثری را دوست ندارند. مصطفی کواکبیان افزود، یک بنده‌خدایی که اسم نمی‌برم، می‌گفت مشارکت ۵ درصد باشد هم بس است! ما بیشتر نمی‌خواهیم. آن دوست در مجلس فعلی یک کاره‌ای است. به گفته وی،این‌ها اعتقادی به مشارکت حداکثری ندارند و اصل تفکر هم مربوط به مرحوم مصباح یزدی است.