منصور حقیقت‌پور، نماینده پیشین مجلس به نامه نیوز گفت: «آقای قالیباف که چهارسال رئیس‌مجلس بوده است، ظرفیت اجتماعی‌اش کاهش یافته و در بین خود نیرو‌های سیاسی اصولگرا هم مقبولیتش کاهشی بوده است. واقعیت این است ظرفیتی به آقای قالیباف در این چهارسال اضافه نشده بلکه از آن کم هم شده است. طبیعی است وقتی شخصی مانند آقای قالیباف نتواند آن‌طور که باید و شاید وظایف ریاست‌ مجلس را انجام دهد، مورد ارزیابی مجدد اصولگرایان و نیرو‌های مستقل قرار می‌گیرد. او صلابت قبلی‌اش را نتوانست در مقام رئیس پارلمان داشته باشد.»