دبیرکل شورای وحدت بیان کرد: پرونده مربوط به چای دبش که این روزها مفتوح است و مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است این مسأله در هر دولتی که بوده باید با قاطعیت و شفافیت مورد رسیدگی قرار گیرد.

به گزارش ایلنا، مصطفی پورمحمدی در نشست هیات عالی شورای وحدت که صبح سه شنبه بیست و یکم آذر ماه در حسینیه سیدالشهدا برگزار شد با اشاره به پرونده مربوط به چای دبش که این روزها مفتوح است و مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته گفت: این مسأله در هر دولتی که بوده باید با قاطعیت و شفافیت مورد رسیدگی قرار گیرد. در فضای پرمشکل اقتصادی کشور چنین تخصیص ارزی و مسأله ای واقعا برای ملت ناگوار است و برای ما بسیار نگران کننده  فاجعه بار.

 دبیرکل  شورای وحدت بیان کرد:  این پرونده چون در افکار عمومی حساسیت ایجاد کرده فارغ از اینکه در کدام دولت بوده باید مورد رسیدگی دقیق و سریع قوه قضاییه باشد و هر کسی مسوول است باید مجازات شود و این مطالبه جدی ماست.

 وی همچنین با اشاره به برگزاری جلسه محاکمه سازمان منافقین گفت: متاسفانه خیلی از خواص ما هم از عمق خباثت و ماهیت این سازمان آگاهی دقیق ندارند چه رسد به مردم و جامعه و لازم است در زمینه واکاوی چهره حقیقی و معرفی آن به نسل های جدید تلاش کنیم که مبادا خود را تطهیر کنند و یک مجموعه ملی و مبارزاتی معرفی کنند. این جریان مخوف و خطرناک، از همان ابتدای مبارزه حتی در دوران رژیم شاه به اتکای قدرتهای خارجی کارشان را شروع کردند و با پشتوانه نظام فکری و سیاسی مارکسیسم کادر سازی و فعالیت کردند. منافقین در اطلاعیه های رسمی وعلنی خود اعلام کرده اند بیش از۷۸۰۰۰ نفر ازنیروهای ارتشی سپاهی ژاندامری کمیته ای ومردمی در جبهه های جنگ ومناطق نا امن غرب کشور را شهید یا مجروح کرده اند واین عدد غیر از ترور های داخل کشور واسرای ما توسط منافقین است و بعداً با سرویس های اطلاعاتی خارجی هم ارتباط گرفتند و اسناد گوناگون آن منتشر شد.

 وی افزود: این سازمان تروریستی از هیچ جنایتی در راستای اهداف پلید و جاه طلبانه خود فروگذار نکرده و به هر توطئه و خباثتی دست زده اند و باید روزی برسد که سران و رهبران و حامیان این جریان، در پیشگاه ملت محاکمه و مجازات شوند.