رئیس‌جمهور اصلاحیه بند (۱) ماده (۸۳) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس را برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرد.  به گزارش مهر، سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی، «قانون اصلاح بند (۱) ماده (۸۳) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» را برای اجرا به وزارت کشور و «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» را برای اجرا به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بودجه کشور، مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری، وزارت دادگستری، وزارت اطلاعات، وزارت کشور و قوه قضائیه ابلاغ کرد.