ایسنا نوشت: سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس از بررسی مشکلات اتباع خارجی در کشور در جلسه این کمیسیون خبر داد و گفت: در این جلسه مقرر شد طی یک ماه آینده کد اختصاصی واحد برای اتباع در سامانه تصدیق الکترونیک مشخص شود. علی خضریان، گفت: این جلسه با حضور رئیس سازمان ملی مهاجرت، معاون کنسولی و امور اتباع وزارت امور خارجه، رئیس سازمان ثبت احوال و مقامات انتظامی و امنیتی کشور برگزار شد. وی توضیح داد: در این جلسه گزارش اقدامات دستگاه‌های مسئول پیرامون لزوم ساماندهی و تعیین تکلیف اتباع خارجی توسط این دستگاه‌ها مطرح و مقرر شد وزارت کشور با جمع بندی نظرات دستگاه‌ها، پیشنهادهای عملیاتی خود را در این خصوص به کمیسیون ارائه کند.