پایگاه العربی الجدید مدعی شده حماس در پی مذاکراتی با میانجی‌گری ایران ۲۳ اسیر تایلندی را بدون هیچ پیش‌شرطی آزاد خواهد کرد. مطابق ادعای این پایگاه خبری که در لبنان مستقر است، آزادی این اسرا ارتباطی با توافق مبادله اسرا با اسرائیل نخواهد داشت. طبق ادعای العربی الجدید، حماس این تصمیم را بعد از مذاکراتی با میانجی‌گری ایران میان این گروه فلسطینی و دولت تایلند گرفته است.