فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: خالص‌ساز‌ها بیش از پیش مشغول خالص‌سازی و یکدست‌سازی هستند و حتی می‌گویند همین مجلسی که وجود دارد هم، شاخص‌های انقلابی را ندارد و می‌خواهند به قول خودشان مجلس بعدی را انقلابی‌تر کنند؛ یعنی می‌خواهند بعد از این فضا از اینی که هست هم بسته‌تر شود.

به گزارش نامه‌نیوز، غلامرضا ظریفیان، عضو جبهه اصلاحات ایران افزود: بعد از حوادث سال گذشته و حوادث بعد از درگذشت خانم مهسا امینی شاهد شکاف‌های زیادی میان دولت و ملت بودیم و مهم‌ترینش کاهش اعتماد عمومی به نهاد‌های تصمیم‌ساز. اصلاح‌طلبان در همان مقطع گفتند که راه ترمیم این شکاف‌ها بازگشت به خواسته‌های مردم است.

وی ادامه داد: این انتظار وجود داشت که با تجربه ۴۰ ساله جمهوری اسلامی، در عرصه قواعد و قوانین مربوط به انتخابات گشایش‌هایی باز می‌شد، اما همه شیوه‌های نادرست گذشته در مصوبه اخیر مجلس در ارتباط با انتخابات به شکل قانونی درآمد.

به شاکله مجلس هم آسیب وارد شد. دیدیم که نهاد‌های مختلف در سطح مجلس قرار گرفتند و به موازات مجلس به قانونگذاری پرداختند. حاصل این شرایط آن شد که اصلاح‌طلبان اعلام کردند که درباره شرکت جبهه اصلاحات در انتخابات مسئله مسکوت باقی بماند و تصمیم با افراد باشد که می‌خواهند نامزد شوند یا خیر. واقعا امید آن بود که در مسئله بررسی صلاحیت‌ها با نگاهی موسع برخورد می‌شد و نوعی تسامح به وجود آید، اما به هیچ وجه چنین نشد.

ظریفیان با اشاره به عملکرد خالص‌سازان، بیان کرد: چنین رویکردی باعث شد بسیاری اعم از نمایندگان ادوار، افراد شاخص و خیلی‌ها از هر دو جناح تمایل نداشته باشند که در انتخابات شرکت کنند و البته بسیاری از آن‌هایی که شرکت کردند هم ردصلاحیت شدند. خالص‌ساز‌ها در تجربه سیاسی قدرت فهم پیچیدگی‌های سیاسی-اجتماعی را ندارند و اگر همچنان سکان اداره کشور در دست این افراد باشد، نگرانی جدی برای ایران است.