روابط عمومی دادستانی عمومی و انقلاب تهران، شایعه مطرح شده در مورد متواری بودن شبنم نعمت‌زاده را کذب خواند و یادآور شد: این محکوم اقتصادی هم اکنون در زندان اوین است و خبر متواری بودن وی کذب محض است.  براساس این گزارش وی مدتی پیش طبق قانون و بر اساس زمان مقرره قانونی مرخصی رفته بوده و متعاقب آن مدتی غیبت کرد که در همان مقطع زمانی هم بلافاصله حکم جلب صادر و بازداشت و روانه زندان شد.