محسن رفیقدوست گفت: «امروز به لطف خدا گزینه نظامی همه ابرقدرت‌ها علیه ایران جواب نمی‌دهد.» او در برنامه‌ای در شبکه سه تلویزیون در توضیح چرایی عدم حمله به ایران گفت: «بخش عمده آن بخاطر سلاح‌هایی است که ما داریم که حتی آمریکا هم ندارد، اما همه‌اش این نیست. در منطقه ما از قدرت‌هایی که احتمال دارد به ما حمله‌ کنند گروگان‌هایی داریم که ظرف نیم ساعت یا یک ساعت آن گروگان‌ها را از بین می‌بریم.» مجری نیز در پاسخ این اظهارات، گفت: «این از آن حرف‌های عجیبی است که تاکنون گفته نشده و مطمئنا پربسامد خواهد بود.»