مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مکلف کرد به منظور مردمی‌سازی فعالیت‌های فرهنگی و استفاده از ظرفیت مساجد برنامه‌ای تهیه کند. نمایندگان در جلسه علنی صبح دیروز، تصریح کردند: وزارت ارشاد مکلف است به منظور استفاده از ظرفیت مساجد و با همکاری مرکز رسیدگی به امور مساجد، سازمان بسیج مستضعفین، و ... طرح مسجد محوری در محلات را ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.