رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: بازرسان تبعه چند کشور اروپایی که مرتب رفتار سیاسی تند علیه ایران داشتند را از لیست حذف کردیم. به گزارش ایسنا، محمد اسلامی در حاشیه جلسه هیأت دولت افزود: آژانس اعلام کرده است ۲۷ بازرس تایید شده در ایران دارد و این چند نفر در مقایسه با این تعداد بازرس، عددی نیستند.