ایسنا نوشت: امام جمعه موقت مشهد با بیان اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی بزرگترین نعمت است و هیچ چیزی نمی‌تواند جای آن را بگیرد، گفت: اگر ما این نعمت بی‌بدیل را شکر نکنیم دچار عذاب خواهیم شد. محمدباقر فرزانه در خطبه‌های این هفته نماز جمعه مشهد، ادامه داد: این در حالی است که در نظام اسلامی ما، رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و اعضای شوراها منتخب مردم اند ‌و حتی رهبر هم با رای غیرمستقیم مردم انتخاب می‌شود. در ایران سرنوشت مردم در دست خودشان قرار دارد و این مردم هستند که تصمیم‌گیری می‌کنند چنین امری تنها در نظام اسلامی محقق می‌شود.