نایب رئیس مجلس انقلابی که این روزها از پایبندی به برجام می‌گوید؛ در زمان دولت روحانی آن را در مجلس آتش زد. مجتبی ذوالنوری، اخیرا در اظهاراتی تأکید می‌کند:‌«جمهوری اسلامی نه سر جنگ و ستیز و شاخ به شاخ شدن دارد نه از برجام  برجام کوتاه می‌آید که چیزی از آن کم و زیاد شود. نه میز مذاکره را ترک می‌کند، نه کارهایش را معلق  اینها می‌کند. 26 مهرماه که برسد ما انشاءلله فروش سلاحمان را خواهیم داشت.»