نماینده مردم ملکان یک جمله از همسر رئیس‌جمهور را از تریبون مجلس تکرار کرد و او را بانوی بزرگ ایرانی نامید.

به گزارش دیده‌بان ایران؛ سیدعلی موسوی در نشست علنی دیروز گفت: اینجا خطابم به مستکبران جهان به ویژه آمریکای جهان‌خوار آن جمله مشهور و تحقیرآمیز بانوی بزرگ ایرانی است که فرمود عمر درختان دانشگاه من بیشتر از عمر آمریکا است که این دلنشین‌ترین جمله در پیش خانواده‌های ایرانی است.