یحیی ابراهیمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه بارها به دولت تذکر داده‌ایم که حل مشکلات صنعت دارو با اقتصاد دستوری امکان‌پذیر نیست، به رویداد۲۴ گفت: امیدوارم مسئولین وضعیت فعلی کشور خودشان و بچه‌هایشان گرفتار بیماری بشوند تا بفهمند کسی که بیماری سرطان دارد و برای تهیه داروها باید ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان هزینه کند چه حالی دارد و چه می‌کشد. وی افزود: خیلی از شرکت‌های بزرگ دارویی در حال متوقف کردن تولید دارو هستند، چون نه به آن‌ها پولی برای وارد کردن مواد اولیه می‌دهیم و نه وام در اختیارشان می‌گذاریم؛ قطعاً صنعت دارو درحال ورشکستگی است.