در بحث حجاب، محدودیت‌های اجتماعی بازدارندگی بهتری نسبت به جریمه مالی دارد

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: ما به قضات این اجازه را بدهیم که حسب مورد به تشخیص قاضی و دادگاه صالح بتوانند مواردی از محدودیت‌های اجتماعی را برای افراد در نظر بگیرند. اینکه به تشخیص مرجع صالح قضایی انجام شود شاید بازدارندگی بهتر و بدون تنشی داشته باشد.

حسین میرزایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این سوال که «رفتن لایحه حجاب و عفاف به کمیسیون مشترک برای اقشار مختلف جامعه با دیدگاه‌های گوناگونی حتی بخش‌هایی از قشر مذهبی این نگرانی و دغدغه را ایجاد کرده است که این لایحه دور نگاه جامعه در حال تصویب است، در حالیکه اگر در صحن بود قابلیت رصد مستقیم از سوی جامعه وجود داشت»، گفت: با فرآیندی که طی شد شاید کمتر قانونی در مجلس باشد که این اندازه روی آن کار شده است، چند ماه است که کمیسیون قضایی به همراه بعضی اعضای کمیسیون فرهنگی و کارشناسان دستگاه‌های مختلف روی این لایحه کار کردند. به عنوان یکی از کسانی که اگرچه عضو کمیسیون قضایی نیستم اما در جلسات حضور پیدا می‌کردم می‌توانم شهادت بدهم تذکرات و نکاتی که دلسوزان از بین مردم و مسئولین بیان می‌کردند در جلسات با دقت شنیده و مورد توجه واقع می‌شد و سعی می‌کردند اصلاحاتی که باید انجام شود را لحاظ کنند. وی ادامه داد: این ۱۵۰۰ پیشنهادی هم که در ادامه نمایندگان محترم مطرح کردند، در این مورد هم می‌توانم شهادت بدهم در آن جلساتی که حضور داشتم دیدم که آقای غضنفرآبادی و سایر همکاران این پیشنهادات را با دقت می‌خواندند و حالا بعضی‌ها که قابل طرح نبود هیچ ولی برخی که قابل طرح بودند را یک به یک مطرح می‌کردند، موافق و مخالف صحبت می‌کردند و با نگاه رفع ایراد وارد این موضوع می‌شدند.