مارک میلر، وزیر مهاجرت کانادا اعلام کرد که «حسن قاضی‌زاده هاشمی»، وزیر بهداشت پیشین ایران که بنابر برخی گزارش‌ها اخیرا در کانادا رویت شده بود، به مدت سه سال از دریافت اقامت موقت محروم شده است. میلر گفته که این تصمیم، چنان که به قاضی‌زاده هاشمی نیز اعلام شده، مربوط به «رعایت نکردن حقوق بشر از سوی ایران» است.