عضو پیوسته فرهنگستان علوم با انتقاد از اخراج اساتید گفت: در تعجبم از وزیر علوم که چرا در موضوع اخراج استادان از دانشگاه‌ها سکوت پیشه کرده است. آیت‌الله محقق داماد در آیین تکریم از خدمات ۲۵ ساله رضا داوری اردکانی در مسئولیت ریاست فرهنگستان علوم و معارفه محمدرضا مخبر دزفولی، افزود: بدون‌شک آن‌ها که این اتفاقات را ایجاد می‌کنند، به‌ دنبال ضربه زدن به حکومت و کشورند. استقلال دانشگاه در این زمانه چه جایگاهی دارد؟