رئیس کل اسبق بانک مرکزی در توییتی یادآور شد: عمر دولت به سراشیبی نیمه دوم رسید. از این همه توجیه خسته نشدید؟! عبدالناصر همتی، نوشت: «سخنگوی دولت فراموش کرده است که رئیس‌‌اش  وعده رساندن تورم به نیم و سپس تک رقمی را داده بود از قله‌های تورمی در دولت قبل گفت و بدون اشاره‌ای به قله تورمی ۶۹ درصدی اسفند ۱۴۰۱ و تورم ۱۱۴ درصدی طی دو سال، از افتخار دولت سیزدهم در رساندن تورم به ۴۷ درصد یاد کرد! عمر دولت به سراشیبی نیمه دوم رسید. از این همه توجیه خسته نشدید؟!