مهدی فضائلی، عضو دفتر رهبر انقلاب اسلامی با هشتگ «نزدیک قله‌ایم»، در توئیتر شرایط فتح قله‌ها راتشریح کرد و نوشت: ‌«اهم خاطرات برخی فاتحان قله‌های مرتفع جهان: ۱) دشوارترین لحظات، لحظات قبل از فتح قله است. ۲) برخی در نزدیکی قله مأیوس شده بر میگردند! ۳) برخی از کسانی که قبل از رسیدن به قله، از ترس یا خستگی برمی‌گردند، در بازگشت می میرند!

۴) غرور، بزرگترین آفت صعود است. ۵) فتح قله، وصف‌نشدنی است!»