وزیر کشور در حاشیه جلسه دیروز هیأت دولت،  به این پرسش که کدام طیف‌های سیاسی در انتخابات مجلس ثبت نام کردند؛ پاسخ روشنی نداد.

به گزارش ایسنا، احمد وحیدی درباره پیش‌ثبت‌نام چهره‌های سیاسی در انتخابات و اینکه آیا آماری از پیش‌ثبت‌نام آنان وجود دارد یا خیر، گفت: چهره‌بودن یا نبودن کاندیداها به ارزش‌گذاری منجر می‌شود و ما نمی‌خواهیم این اقدام را انجام دهیم؛ اما باید بگویم که از همه طیف‌های فکری در انتخابات پیش‌ثبت‌نام کردند.