مجید توکلی، «فعال سیاسی»، از تایید حکم خود در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر خبر داد.

 او در توئیترش نوشت: «حکم شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر به وکیلم ابلاغ شد و رای شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تایید شد. حکم قطعی و قابل اجراست. محکومیت زندان: ۵سال اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و ۱سال فعالیت تبلیغی علیه نظام بعد از آن، محکومیت تکمیلی: ۲ سال تبعید از تهران، منع فعالیت مجازی و منع خروج از کشور».