اسامی ثبت‌نام‌کنندگان انتخابات را اعلام کنید

اسدالله بادامچیان، دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی با اشاره به پیش ثبت‌نام گسترده داوطلبان برای به‌ دست آوردن کرسی‌های مجلس دوازدهم، گفت: کسانی که در جایی مدعی می‌شوند ثبت‌نام کرده‌اند و در جایی دیگر تکذیب می‌کنند، نمونه بارز بازیگران عرصه سیاست هستند و وزارت کشور باید با اعلام اسامی تمام افرادی که پیش ثبت‌نام کرده‌اند برای آحاد ملت شفاف‌سازی کند تا دیگر فردی نتواند سیاست را به بازی گرفته و مردم را فریب دهد.