فارس با اشاره به استقبال خوب متقاضیان در مرحله ثبت نام اولیه انتخابات مجلس نوشت که بر اساس آمار وزارت کشور، آمار کاندیداهای انتخابات مجلس نسبت به دوره قبل 50 درصد رشد داشته است. این رسانه افزود: «سال ۱۳۹۸ برای انتخابات مجلس یازدهم طبق آمار رسمی اعلام شده، در کل کشور ۱۵۶۱۸ نفر (برای ۲۹۰ کرسی) ثبت‌نام کرده بودند که تا اینجا و در حالی که هنوز یک روز دیگر مهلت باقی است در مجموع ۳۵ هزار و ۶۱۳ نفر در پیش ثبت نام انتخابات مجلس دوازدهم، مدارک خود را بارگذاری و ثبت نام خود را تکمیل کردند.»