امام جمعه مشهد «جریان‌های ناهمسو» با دولت را عامل گرانی‌ها در ایران دانست و گفت: «سود‌ها در جیب کسانی است که با نظام همگرایی ندارند ». احمد علم‌الهدی محور اصلی خطبه‌های نمازجمعه این هفته مشهد را به ارائه گزارشی از عملکرد دو ساله دولت سیزدهم اختصاص داد و افزود: اوضاع اقتصادی کشور در آغاز به کار دولت سیزدهم « تیره‌وتار» بوده است. وی گفت اکنون پس از دو سال، همه بدهی‌ها تسویه شده، بودجه عمومی تأمین شده، نقدینگی موردنیاز به وجود آمده و اگرچه در سال ۱۳۹۹، رشد اقتصادی به صفر رسیده بود اما «با وجود اغتشاشات و خسارت‌های شدید اقتصادی که این مسائل به کشور تحمیل کرد، اکنون رشد اقتصادی کشور در مدار ۴ درصد است.»