طالبان فعالیت کمیته امداد امام خمینی (ره) را در شهر‌های کابل، مزار شریف و هرات تعطیل کرد.

به گزارش ایسنا، معاون رسانه‌ای نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور افغانستان در همین راستا، گفت: انتظار می‌رود طالبان علت محرومیت و عدم فعالیت دو ماه اخیر کمیته امداد در افغانستان را شفاف بیان کند.