فعال سیاسی اصولگرا گفت: ضعف‌های دولت اصلاح‌ناپذیر هستند و مردم این روز‌ها فشار اقتصادی را تجربه می‌کنند و بحران جدی است. به همین دلیل آقای رئیسی در اسرع وقت درباره بعضی تصمیم‌گیری‌ها و کار‌ها تجدیدنظر کند تا دولتش بیشتر از این زیر سوال نرود.  ناصر ایمانی در گفت‌وگو با رویداد۲۴ ، افزود: ضعف‌های آشکار ناشی از این است که دولتی‌ها و مشخصاً شخص رئیسی نه تنها سابقه چندانی در امر مدیریتی و اجرایی ندارند، بلکه از مشورت و نظر مشاورانی استفاده می‌کنند که آن‌ها هم تجربه چندانی ندارند. به گفته وی، دولت اصرار دارد افراد محدود و نزدیک به خود را برای کشورداری استفاده کند که چنین رویکردی با شایسته‌سالاری متضاد است.  ایمانی ادامه داد: رئیسی نیازی نیست به افرادی خارج از دایره خود رجوع کند. او می‌تواند با بررسی دقیق و موشکافانه از همین اطرافیان خود هم افراد شایسته‌ای برای حضور در سمت‌های مهم انتخاب کند. فعال سیاسی اصولگرا تصریح کرد: دولت باید برای کارآمدی توانایی و ابزار لازم را داشته باشد. مثلاً در سیاست خارجی تا به الان نسبتاً موفق عمل کرده است. اما باید دید چقدر می‌تواند از توفیق‌ها مثل قرارداد ۲۵ ساله با چین و رابطه با عربستان بهره‌برداری کند.