معاون سیاسی سپاه پاسداران گفت: امروز آزادی واقعی در جمهوری اسلامی است ولی بعضی جوانان به اشتباه پرچم دموکراسی را در آمریکا می‌بینند و دم از حقوق بشر و دموکراسی آمریکایی برای بقیه هم نسل‌هایشان می‌زنند. به گزارش فارس، سردار یدالله جوانی تأکید کرد: اکثر جوانان ما مخاطب شبکه‌های ماهواره‌ای هستند و متأسفانه نهادهای متولی برای آن‌ها برنامه‌ای نداشتند.