دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس تاکید کرد که این شورا از انجام مذاکرات عمیق با ایران در چارچوب منشورهای بین‌المللی استقبال می‌کند. «محمد جاسم البدیوی»، در گفت‌وگو با الجزیره افزود:‌ «همه کشورهای خلیج فارس از عادی‌سازی روابط بین عربستان و ایران استقبال کرده‌اند». ‌ به گفته وی، «عادی‌سازی روابط بین ریاض و تهران در ثبات منطقه نقش مهمی ایفا می‌کند».