علیرضا زاکانی، شهردار تهران درباره خبر مربوط به انتخاب وی برای  سمت دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور آسیب‌های اجتماعی تهران گفت: اگر در دولت تصویب شود دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور آسیب‌های اجتماعی تهران  شده و مسئولیت پیگیری و گزارش به رئیس‌جمهور را خواهم داشت. وی  در پاسخ به این پرسش که همزمان دستیار رئیس‌جمهور و شهردار بودن، منع قانونی ندارد؟ گفت: نه چه منع قانونی؟ مامور ویژه است و وظیفه‌اش این است تا دستگاه‌هایی که کار می‌کنند کنار هم بنشینند با یک برنامه دقیق پرونده این آسیب‌های اجتماعی را ببندند.  دستگاه ها کار خودشان را انجام می‌دهند، قرار نیست ما جای کسی کار کنیم.