محمدحسین طاهری آکردی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در همایش بزرگ حامیان عفاف و حجاب در کرج با اشاره به بازداشت شنبه‌شب تعدادی از متحصنان جلوی مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه خواستار آزادی این افراد شد و از دادستان کل کشور خواست تا حرف مردم متدین و دغدغه‌مند را بشنود. وی تأکید کرد: امروز برای همه این سوال است چرا کسی که کشف حجاب کرده آزادانه در جامعه می‌چرخد، اما یک مطالبه‌گری که خواسته اش بحق است، ولی روش مطالبه اش شاید جای بحث باشد به راحتی 

بازداشت می‌شود؟!