یک تحلیلگر سیاسی در کانال تلگرامی خود به رسانه‌ها توصیه کرد خویشتنداری کنند و حرف‌های مفت برخی دست‌اندرکاران نظام را پوشش ندهند. احمدزیدآبادی نوشت: «همانطور که سخنان تند و تیز برخی مخالفان نظام در رسانه‌ها بازتاب وسیعی پیدا می‌کند، حرف‌‌های تحریک‌آمیز و محیرالعقول و مزخرف برخی دست‌اندرکاران نظام نیز به همان اندازه و چه بسا بیشتر مورد استقبال رسانه‌ها قرار می‌گیرد. به نظرم انگیزه اصلی از بیان این نوع سخنان، علاقه به همین انعکاس و بازتاب گسترده رسانه‌ای باشد. اگر رسانه‌ها در پوشش حرف‌های مزخرف و تکرار شونده این قبیل افرادِ معروف به یاوه‌گویی قدری قدرت خویشتن‌داری می‌داشتند، از حجم حرف مفت و بی‌مایه و تحریک‌کننده در جامعه ما به مقدار متنابهی کاسته می‌شد.»