«تمرینات نظامی» طالبان با «سلاح‌های سنگین» در نزدیکی مرز ایران

 

خبرگزاری دولتی «باختر»، از انجام تمرینات نظامی نیروهای طالبان در استان نیمروز در نزدیکی مرز با ایران، خبر داد. این خبرگزاری، به نقل از محمدنبی ملاورور، فرمانده واحد مرزی طالبان در نیمروز گزارش داد که «نیروهای کندک (واحد) سوم سرحدی نیمروز تمرینات نظامی و آزمایش سلاح‌های سنگین را انجام دادند.» طالبان هدف این رزمایش را «کسب تجارب بیشتر» نیروهای مرزی عنوان کرده است.