عضو هیأت رئیسه مجلس در برنامه«جهان آرا»، در پاسخ به سوال مجری برنامه در مورد نمایندگانی که خودروی شاسی‌بلند گرفته‌اند، عنوان کرد: بدون اطلاع هیأت رئیسه، یک اطلاعیه کوچک در پارکینگ مجلس زدند و گفتند کسانی که خودروی شاسی بلند می‌خواهند مراجعه کنند و برخی برای دریافت خودرو مراجعه کردند. به گزارش انتخاب،‌ مجتبی ذوالنوری، افزود: رئیس مجلس که در تعطیلات، چشمش به این اطلاعیه خورد، دستور داد ماجرا تعطیل و فردی که این کار را کرده بود عزل شود.