امیر محمدرضا آشتیانی، وزیر دفاع درباره برخی اخبار پیرامون خرید جنگنده «سوخو ۳۵» از روسیه و احتمال ورود آن به کشور در آینده نزدیک، عنوان کرد: ما خودمان تولیدکننده هستیم و در بخش صنعت هوایی در حوزه جنگنده‌ها، هواپیمای ترابری، هواپیمای آموزشی و سایر بخش‌ها کار می‌کنیم، اما اگر درباره توان دفاعی‌مان احساس نیاز کنیم، سعی می‌کنیم از هر کشوری که امکانات فناوری و یا تجهیزات داشته باشد، دریافت کنیم. وی با بیان اینکه مباحث مطرح‌شده درباره جنگنده سوخو نیز بیشتر گمانه‌زنی است، افزود: قرارداد‌هایی با کشور‌های مختلف داشته‌ایم که ممکن است برخی از آنها به نتیجه برسد.