رئیس سازمان انرژی اتمی، گزارش‌های منتشرشده درباره ساخت تاسیسات هسته‌ای در رشته‌کوه‌های زاگرس را مردود، تکراری و اراجیف خواند. محمد اسلامی، دیروز در حاشیه هیأت دولت، در پاسخ به پرسشی درباره گزارش‌های منتشرشده مبنی بر ساخت سایت هسته‌ای زیرزمینی در رشته‌کوه‌های زاگرس، گفت: «دشمن صهیونیستی سال‌هاست این اراجیف را می‌گوید و جوسازی می‌کند. هر زمان که شرایط آن‌ها در منطقه و اطراف خودشان تنگ و سخت می‌شود، این عملیات روانی و ادعاها را تشدید می‌کنند.» وی افزود: ایران طبق موازین آژانس و پادمان کار می‌کند و «هر زمان بخواهد فعالیتی انجام دهد، تنظیماتش را با آژانس برقرار و مطابق آن عمل می‌کند». اسلامی گزارش‌ها درباره ساخت تاسیسات هسته‌ای زیرزمینی را «جوسازی برای ایجاد فشار حداکثری بر ایران» خواند.