مشاور عالی فرمانده سپاه گفت: محاکمه روحانی دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد.  خبرگزاری دانشجو نوشت: حسین طائب، در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشگاه خوارزمی تأکید کرد: اگر این دولت موفق شود و نشان بدهد که روندها را تغییر داده، پایان ۴ سال نشان دهد که پیشرفت در کشور اتفاق می‌افتد، آن موقع مطالبه‌گری صورت می‌گیرد. مطالبه‌گری بخشی نیست؛ مطالبه عمومی است با برخورد کسی که ترک فعل کرده است.