این همه هزینه دادند برای قدرت یکدست، اما بازهم اختلاف دارند

علی صوفی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، درباره ایجاد اختلاف بین مجلس و دولت در روزهای اخیر به «انتخاب» گفت: در یک حاکمیت یکدست که برایش هزینه سنگینی هم پرداخت شده، مسلما نباید شاهد تضاد در نهاد ها باشیم؛ چون این حاکمیت یکدست شده است تا اختلافی نباشد، دیگر چه برسد به اینکه تضاد داشته باشد. اما این یک واقعیت است. معنای این صحبت یعنی اختلاف بین سران قوا واقعیت دارد.