مرکز اطلاع‌رسانی و ارتباطات معاونت فرهنگی و اجتماعی فراجا اعلام کرد: به دنبال اذعان روزنامه همشهری مبنی بر ارتکاب خطای غیرعمد در استفاده نامناسب از تصویر سردار رادان، پلیس از شکایت خود علیه این روزنامه صرف‌نظر کرد.

‎براساس اعلام این مرکز،‌ نظر به آن که پلیس همواره بر تعامل گسترده با رسانه‌های مختلف تاکید داشته و دارد، این بار نیز در راستای تعامل سازنده، راهگشا و غیر چالشی با اصحاب قلم و رسانه و به دستور رئیس پلیس کشور از شکایت علیه روزنامه همشهری چشم‌پوشی شد.