شنیده می‌شود وزیر صمت بعد از برکنار از سوی مجلس، سمت دیگری در دولت خواهد گرفت. به گزارش شبکه شرق، طبق اخبار غیررسمی رضا فاطمی امین احتمالا به عنوان معاون اجرایی رئیس‌جمهوری انتخاب خواهد شد. فاطمی امین ظهر دیروز با رای ۱۶۲ نماینده مجلس شورای اسلامی از سمت خود کنار گذاشته ‌شد.