امام جمعه شیراز گفت: کورتاژ مخالفت با دستور خداست، مشکل اقتصادی از اسراف‌ها و خرج‌های بیهوده است و الا بچه‌دار شدن کسی را فقیر نمی‌کند. به گزارش رویداد۲۴ سید ابوفاضل رضوی اردکانی، با اشاره به اینکه دکتر‌ها و بیمارستان‌ها بدانند کورتاژ حرام است، تأکید کرد: جنین هم بچه است و قتل اولاد یکی از گناهان کبیره است.