فعال سیاسی اصولگرا به آمار وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه 40 میلیون‌نفر روبیکا را نصب کرده‌اند، واکنش نشان داد. محمد مهاجری، نوشت: «وزیر قطع ارتباطات می‌گوید ۴۰ میلیون نفر روبیکا را نصب کرده‌اند.این آمار همانقدر مسخره است که ‎وزیر کار گفت یک میلیون شغل ایجاد کرده اما رقم واقعی‌اش ۲۵۰هزار است! آمار چاخان تر هم داریم؛ همان که صداوسیما می‌گوید ۹۰ درصد مردم قربان صدقه برنامه های تلویزیون می‌روند.»