معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور از سفر رسمی «علی‌خان اسماعیلف»، نخست وزیر قزاقستان به تهران در صدر یک هیات عالی رتبه و دیدار و مذاکره با معاون اول رئیس‌جمهور و مقامات بلندپایه کشورمان خبر داد. به گزارش ایلنا، محمد جمشیدی با اشاره به برنامه‌های سفر نخست وزیر قزاقستان به تهران که امروز چهارشنبه ششم اردیبهشت انجام خواهد شد، اظهار داشت: در این سفر هیات‌های عالی رتبه ایران و قزاقستان به ریاست مخبر معاون اول رئیس جمهور کشورمان و علی‌خان اسماعیلف نخست وزیر قزاقستان ضمن بررسی آخرین وضعیت مناسبات فیمابین با هدف اجرایی کردن توافقات روسای‌جمهور دو کشور، در خصوص راهکارهای گسترش همه جانبه روابط دوجانبه اقتصادی، سیاسی و تجاری گفتگو و رایزنی خواهند کرد.