عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین؛ وزیر صمت در کمیسیون صنایع و معادن مجلس پس از صحبت‌های طراحان استیضاح و پاسخ‌های وزیر بررسی شد. به گزارش تسنیم، حسینعلی حاجی دلیگانی افزود: با توجه به اینکه تعداد امضاکنندگان استضیاح بیش از ۱۰ نماینده بود، گزارش استیضاح به صحن علنی ارسال خواهد شد.