تحلیلگر مسائل منطقه، گفت: برگزاری روز قدس به این صورت، کمکی به مسئله فلسطین نمی‌کند.  احمدزیدآبادی، در کانال تلگرامی خود نوشت: اگر منظور از اعلام روز جهانیِ قدس، موضع‌گیری واحد کشورهای مسلمان و یا مسلمانان جهان در  برابر مسئله فلسطین باشد، با این نوع راهپیمایی و با این نوع شعارها، نه فقط اثری از اتحاد به چشم نمی‌خورد، بلکه تفرقه شدید و بنیادی در سطح جهان اسلام را در باره موضوع فلسطین به نمایش می‌گذارد. وی ادامه داد: مادامی‌که برخی کشورهای مسلمان بدون الزام اسرائیل به اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل با آن کشور روابط‌شان را عادی می‌کنند و جمهوری اسلامی هم قطعنانه‌های شورای امنیت را در باره فلسطین از اساس رد می‌کند، هرگز چیزی به عنوان اتحاد کشورهای مسلمان یا مسلمانان جهان در برابر مسئله فلسطین اتفاق نخواهد افتاد. به گفته این تحلیلگر مسائل منطقه،‌راه اتحاد کشورهای مسلمان و بلکه اتحاد همه جهان در مورد فلسطین، تدوین طرحی روشن بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت و اجرایی شدن آن به عنوان پیش‌شرط هر نوع مراوده با اسرائیل است. باقی راه‌ها تنها به استمرار اشغال اسرائیل بر سرزمین‌های فلسطینی و تداوم درد و رنج فلسطینی‌ها منجر می‌شود و بس!