احمد زیدآبادی، فعال سیاسی با اشاره به پایین آوردن تابلوی خیابان شیخ نمر در مشهد، نوشت: «تغییر نام شیخ نمر تازه اول کار است. نام خالد اسلامبولی هم قاعدتاً در صفِ انتظار برای تغییر قرار می‌گیرد و چه بسا حتی اشاره به نام شیخ عیسی قاسم در رسانه‌ها هم ممنوع اعلام شود. بنابراین، «سوپرانقلابی‌های» محترم، روزهای تلخ و دردناکی در پیش دارند و تغییر نام کوچۀ اختر، از این جهت کمکی به آنها نمی‌کند!»