محمدتقی فاضل میبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب نوشت: «امام جمعه‌ای که مردم را برای مقابله با بی‌حجابی دعوت می‌کند، دعوت به هرج و مرج نیست؟ در دولت قبل مردم را برای مبارزه با گرانی درمشهد دعوت کرد، کار به کجا کشید و چند کشته بر روی دست نظام گذاشت؟ چرا به آن اندازه که بدحجابی برخی آقایان را آزارمی‌دهد، گرانی‌های روز بروز آزارشان نمی‌دهد؟ گرانی دارو چه؟»