نماینده ویژه آمریکا در امور یمن از ایران خواست با حمایت از فرایند صلح در یمن به پایان جنگ در این کشور کمک کند. به گزارش ایلنا، «تیموتی لندرکینگ» که در موسسه خاورمیانه در واشنگتن سخنرانی می‌کرد، گفت که مایلیم شاهد حمایت ایران از فرایند صلحی باشیم که امیدواریم قریب‌الوقوع باشد.