فرانسه ایران را به نقض معاهدات بین‌المللی که روابط کنسولی بین کشورها را تعریف می‌کند، متهم کرده و مدعی شده است که تهران علنا نشان داده است که اتباع خارجی را خودسرانه در زندان نگه می‌دارد. خبرگزاری «رویترز»، گزارش کرد که آن کلر لژاندر، سخنگوی وزارت‌خارجه فرانسه خواستار آزادی فوری شهروندان فرانسوی شد و ادامه بازداشت خودسرانه آنها از سوی ایران را مصداق نقض کنوانسیون وین دانست که روابط کنسولی را به‌عنوان پایه و اساس روابط دیپلماتیک بین کشورها تعریف می‌کند. اظهارات لژاندر در حالی مطرح می‌شود که پیشتر سخنگوی وزارت خارجه ایران در گفت‌وگو با خبرنگاران گفته بود که دولت فرانسه در قبال حوادث ایران مداخله و مواضع «مخرب» اتخاذ کرده است. ناصر کنعانی در جمع خبرنگاران گفت: «بدیهی است که این مواضع و اقدامات فرانسه کمکی به مذاکرات برای زندانیان نخواهد کرد.»